Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

Lähetyskäsky

 

Matt. 28:19-20

 

19Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka.”

 

Matt. 9:37-38

 

37 Silloin hän sanoi opetuslapsilleen: ”Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. 38 Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan.”

 

——

 

Lähetyskäsky on voimassa tänäänkin. Vielä on niitä, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia Jeesuksesta. Työtä on paljon, kaikkia ei ole vielä saavutettu. Työmiehiä ja -naisia tarvitaan, jotka rohkeasti julistavat ilosanomaa Jeesuksesta.

 

Jeesus kehoittaa rukoilemaan työmiehiä elonkorjuuseen. Eräs saarnaaja on sanonut, että työmiehiä pitää rukoilla, koska naiset menevät muutenkin. 

 

Paavali julisti rohkeasti ja innokkaasti evankeliumia siellä missä hän kulki. Hän teki lähetysmatkoja ja perusti seurakuntia, opetti heitä. Hän oli ahkera palvelija. 

 

Mieleeni nousi vahvasti ajatus, entä jos Paavali olisi vain istunut kuuntelemassa synagoogissa tai toisten apostolien opetuksia viikosta, kuukaudesta tai vuodesta toiseen, mutta ei olisi toteuttanut Jeesuksen kutsua viedä evankeliumia pakanoille, emme olisi saaneet täälläkään kuulla siitä. Onneksi hän ei tehnyt niin.

 

Me monet tämän päivän Jeesuksen omat olemme unohtaneet lähetyskäskyn toteuttamisen omalta kohdaltamme, vaikka se käsky koskee meitäkin. Istumme vain kokouksissa ottamassa vastaan opetusta vuodesta toiseen. Olemme niin kyllästetyt Jumalan sanalla, ettemme enää osaa tai uskalla todistaa Jeesuksesta uskosta osattomille. 

 

Ei meidän tarvitse voittaa kerralla koko maailmaa, riittää kun todistamme Jeesuksesta siellä, missä hän antaa tilaisuuden siihen. Emme ole yksin siinä tilanteessa, vaan Pyhä Henki on kanssamme ja auttaa meitä todistamaan jokaiselle siltä tasolta, jossa vastaanottaja on. Sain tästä kerran opetuksen Pyhältä Hengeltä, miten lähestyä ihmisiä. Pitää kuunnella heitä ja lähteä keskustelussa heidän tasoltaan. Sellainen sanoma otetaan vastaan.

 

Muistan kerran, kun olin tilanteessa, etten uskaltanut todistaa työkavereilleni. Jumala järjesti tilanteen niin, että yksi työkavereistani antoi minulle yhden vaihtoehtokirjasen luettavaksi. Hän oli tuonut sen työpöydälleni. Kyselin Herralta illalla saunassa ollessani, miten minun tulisi menetellä. Hän vastasi, että tee sinä samoin. Vie hänelle hengellinen kirja ja sano, että sinäkin tuot hänelle luettavaa. Tästä rohkaistuneena vein hänelle hengellisen kirjan luettavaksi.

 

Kun annamme itsemme hänen käyttöönsä, hän johdattaa meitä tavoittamaan niitä, jotka sillä hetkellä ovat etsivällä paikalla. Voisin kertoa vielä lisää esimerkkejä siitä, miten Jumala on johdattanut minua tällä saralla.

 

-anva-

 

***

 

Viinipuu ja oksat

Joh. 15:1-17

 

1. Minä olen tosi viinipuu, ja minun Isäni on viinitarhuri. 2. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii , ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. 3. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut.

4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. 

 

5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. 6. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa – ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. 7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille. 8. Siinä minun Isäni kirkkaus tulee ilmi , että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani.

9. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. 10. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan.

11. Olen puhunut teille näistä asioista, jotta minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi.

 

12. Tämä on minun käskyni: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. 13.Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta.

14. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. 15. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut Isältäni. 

 

16. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että m

enisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. 17. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne.”

 

—-

Hedelmä

 

Jeesus puhuu tässä alussa hedelmän kantamisesta. Se ei tarkoita, että meidän pitäisi kantaa hedelmiä jostakin jonnekin, vaan hän puhuu Hengen hedelmästä. ”Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsehillintä” (Gal. 5:22). Tässä Hengen hedelmänä mainitaan rukousvastaukset, ilo ja rakkaus (15:7, 11-12). Ilman 

Jeesusta emme voi tehdä mitään, hänen sanojensa mukaan. Meidän tulee pysyä hänessä, niin hän pysyy meissä. Näin osoitamme olevamme hänen opetuslapsiaan. Silloin kannamme hedelmää.

 

Jeesus on viinipuu ja kaikki tunnustautuvat Jeesuksen seuraajat ovat oksia. Hän karsii ja puhdistaa meitä, jotta kantaisimme runsaampaa hedelmää. Oksien hoitokeinoina hän mainitsee karsimisen ja puhdistamisen, riippuen sydämen tilastamme. Jeesus valitsi meidät, jotta menisimme ja kantaisimme hedelmää ja että se pysyisi meissä. Silloin voimme anoa Isältä Jeesuksen nimessä ja hän antaa  meille, mitä anomme.

 

Rakkaus ja ilo

Jeesus käskee meitä pysymään hänen rakkaudessaan. Meidän täytyy pitää hänen käskynsä, silloin pysymme hänen rakkaudessaan. Hän puhuu näistä, jotta hänen ilonsa olisi meissä ja se tulisi täydelliseksi. Hän käskee meitä rakastamaan toisiamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Suurin rakkaus ilmenee, kun antaa henkensä ystäviensä puolesta. Uskon hänen viittaavan tässä itseensä. Rakkaudesta meihin hän antoi henkensä ristillä meidän puolestamme.

 

Ystävät

 

Jeesus kutsuu palvelijoitaan ystäviksi, jos he tekevät, mitä hän käskee tehdä. ”En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut Isältäni.” (Joh. 15:15). Tämä on lohdullista ja rohkaisevaa. Se osoittaa hänen luottavan meihin ja arvostaa meitä. Motiivimme tulisi olla rakkaudesta käsin tapahtuva sanan noudattaminen.

-anva-

 

***

 

Jumalan huolenpito

Matt. 6:25-34

 

25 ”Sen tähden minä sanon teille: älkää olko huolissanne hengestänne, siitä mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, siitä mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet?

26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? 27 Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa?

28 Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä eivätkä kehrää. 29 Kuitenkin minä sanon teille: ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. 30 Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa mutta huomenna joutuu uuniin, eikö hän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset?

31 Älkää siis murehtiko sanoen: ’Mitä me syömme?’ tai ’Mitä juomm

e?’ tai ’Mitä puemme päällemme?’ 32 Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä. 33 Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä. 34 Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivälle riittää oma vaivansa.”

 

—-

 

Meillä on lemmikkeinä kissoja ja välillä ajattelee, miten huoletonta ni

iden elämä on. Ruoka ja juotava kannetaan eteen, ja ne vain nukkuu päivät päästään. Ne luottaa täysin siihen, että heidät ruokitaan ja heistä huolehditaan. Kerran mietin erään kissamme kohdalla miten se selviää taudistaan, niin Jumala rohkaisi minua ja sanoi, että katso lintuja. Minä ruokin ne ja pidän niistä huolen, enkö sitten tästä kissasta. Kissamme eivät tiedä tämän maailman murheista ja pahuudesta mitään. Heitteille jätettyjen kohdalla asia on toisin. Luontokappaleilta voimme oppia paljon. Ne ovat Herran hoidossa ja Hän pitää kaikista niistä huolen. Miten paljon enemmän Jeesus haluaakaan pitää huolta meistä, sinusta ja minusta! 

 

Jeesus ei kuitenkaan tarkoita, että heittäydymme huolettomaksi, jossa eletään  kissojen lailla. Loikoillen sohvalla ja odottaen, että ruoka tipahtaa suuhun, karrikoiden sanottuna. Raamattu puhuu aivan toista. Meidän tulee tehdä työtä lähimmäisemme hyväksi, sillä tavalla Jumala auttaa meitä vielä tänäkin päivänä. Eivät enkelit meille ruokaa tuo, vaan Jumala käyttää meitä ihmisiä toistemme auttamiseksi. 

 

Tässä raamatunkohdassa Jeesus tarkoittaa sitä, ettei me murehtimalla pysty tilannetta muuttamaan. Sen sijaan Hän tarkoittaa sisäistä rauhaa kaikkien ongelmien keskellä, kun luotamme Jumalan apuun ja johdatukseen. M

eidän tulee pitää  Jumala ensisijalla, Hän huolehtii sitten kaikesta muusta, mitä me todella tarvitsemme. Päivä kerrallaan eläminen on hyvä motto. Mehän e

mme edes tiedä, onko meillä huomista päivää. Siitä etukäteen huolehtiminen on aivan turhaa ja voimia kuluttavaa. Suoranaista ajanhaaskausta tässä kiireisessä elämänajassa.

 

***

 

Hedelmästään puu tunnetaan

Matt. 7:15-23

 

15 ”Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16 Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. 17 Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. 18 Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä eikä huono puu hyviä hedelmiä. 19 Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. 20 Hedelmistä te siis tunnette heidät.

21 Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon. 22 Monet sanovat minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja?’ 23 Silloin minä vastaan heille: ’Minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät.’”

 

___

 

Tässä Raamatun jaksossa puhutaan vääristä profeetoista. Alkuseurakunnan aikana oli liikkeellä vääriä profeettoja, niin kuin Raamatusta saamme lukea. Entä onko niitä olemassa myös tänä päivänä? Kyllä, valitettavasti niitä on, ja niitä on vaikea huomata ellei ole lukenut Jumalan sanaa ja saanut ymmärrystä siitä. Ja joskus vain huomaa, että vaikka olisi lukenutkin, niin harhaan joutuminen voi tapahtua. Valvomattomuus on suurin vaaratekijä. Hedelmistä heidät erottaa.

 

Väärät profeetat muistuttavat lampaita. Lampaathan ovat vaarattomia ja karitsat tosi hellyttäviä. Väärän profeetan sanat tuntuvat suloisilta: hän puhuu rohkaisevasti sinusta ja mahdollisuuksistasi - sinussa itsessäsi on voimavarat kaikkeen. Hän lupaa sinulle kaikkea hyvää. Olen ymmärtänyt, että tällainen julistaja voi aistia, mitä ihminen haluaa ja lupaa sitä hänelle.

 

Väärän profeetan sanat kuulostavat erityisen hyviltä, jos olet kyllästynyt pyytämään syntejäsi anteeksi Jumalalta. He julistavat halpaa armoa. Synnistä ei  kannata puhua heidän mielestään, luvataan vaan rakkautta sylin täydeltä.

 

Jeesuksen puheet sateesta, tulvasta ja myrskystä kuvaavat niitä monia vastoinkäymisiä, joita ihmiset elämässään kohtaavat. Jos rakennamme elämämme oman itsemme varaan, joudumme näkemään, ettei perusta kestä koetusta. Tai jos luotamme näiden väärien profeettojen taivaita hipoviin lupauksiin, joudumme pettymään. Uskomme saattaa joutua karikkolle ja menetämme palavuutemme. Uskonelämämme alkaa pikku hiljaa näivettyä, ja huomaamme, ettei Raamatun luku enää maistu ja rukouselämäkin alkaa hiipua. 

 

Turhaan ei Raamattu kehoita meitä koettelemaan henkiä (Joh. 4:1-3). Rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Sellainen on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka jo nyt on maailmassa.”

 

En halua pelotella ketään tällä kirjoituksellani. Sisimmässäni koen, että minun tulee varoittaa näistä. Oletko törmännyt vääriin profeettoihin? 

 

Itse olin joutunut näiden väärien profeettojen pauloihin omassa uskonelämässäni. Menin mukaan aluksi vain uteliaisuudesta, mutta huomasin lopulta käyväni vain heidän tilaisuuksissaan ammentamassa lisää siunauksia elämääni. Siunauksia, jotka osoittautuivat katteettomiksi, olen näin ymmärtämässä. 

 

Toisaalta olin kriittinen heidän opetuksilleen, ja Jumala puhui minulle monella tapaa heidän toiminnastaan ja opetuksistaan näyttäen minulle esim. unien kautta, mitä siellä taustalla on ja mihin se päättyy. En kuitenkaan ymmärtänyt lähteä pois heidän joukostaan. Koin ystävällisyyttä ja toisista välittämistä heidän tilaisuuksissaan. Ei ollut ”kuivaa”, koska armolahjoja sai vapaasti käyttää. Jokainen halukas pääsi toteuttamaan Jumalalta saamaansa palvelutehtävää. Tässä se vaara piileekin, ellei kysy Jumalan mielipidettä asiaan.

 

Ennenkuin pääsin vapaaksi näiden syövereistä, Jumala sanoi minulle vielä kaksi eri kertaa, että olen väärässä paikassa. Sitten eräänä sunnuntaipäivänä olin tilaisuudessa, jossa Jumala pääsi puhumaan minulle profetian kautta. Sanat olivat ”sumu hälvenee”, ”sumu hälvenee”. Jumala maailmassa toistaminen tarkoittaa, että se tapahtuu. Tiesin, että se oli tarkoitettu minulle, vaikka se tuotiinkin julkisesti. Olen ikuisesti kiitollinen veljelle hänen rohkeudestaan tuoda nämä profetian sanat.

 

Silmäni avautuivat ja huomasin olleeni sokea. Ymmärsin joutuneeni väärien profeettojen ansaan. Elämässäni alkoi uusi jakso. Kiitos Jumalalle, että Hän armahti minua ja olen saanut sen jälkeen kokea Hänen armoaan, johdatustaan ja siunaustaan.

Tahdon sanoa sinulle, joka olet mukana ja kuljet heidän tilaisuuksissaan, että rukoile Jumalaa vapauttamaan sinut. Omassa voimassa ei sieltä ole helppo lähteä pois. Vain Jumala voi auttaa sinua. Siunausta elämääsi!

 

-anva-

 

***